KNIŽNICA HLASOVANIE


Bližšie info o podujatí

Toto podujatie sa koná v termínoch 1 apríl 2021 – 31 máj 2021. Najbližšie bude: 24. apríl 2021.

  • Patrí do:
  • Najbližšie sa koná:

📚  POĎTE  HLASOVAŤ  ZA  KRAJŠIU  KNIŽNICU  📚

Po celom svete sa tieto budovy pýšia zaujímavým dizajnom. Naša mestská knižnica sídli v bývalej práčovni. Pomôžte nám, priblížiť ju tomuto tisícročiu.

Od 1. apríla 2021 do 31. mája 2021

môžete hlasovať v projekte

„Ahoj, krásne Slovensko!“

za našu víziu

Bánovce n. Bebravou

Za Vašu podporu ďakujeme!