AquaFitness


Bližšie info o podujatí

Toto podujatie sa koná v termínoch 9 máj 2017 – 28 jún 2018. Najbližšie bude: 29. máj 2018 19:45.

  • Miesto konania: Mestská plaváreň
  • Patrí do:
  • Najbližšie sa koná:

Cvičenie v bazéne v Bánovciach.

Svojou pestrou ponukou pohybových aktivít vo vode napomáha k zlepšeniu kondície, redukuje hmotnosť a tvaruje postavu.

Na hodinu je potrebné vopred sa prihlásiť na Facebooku alebo na tel. čísle 0902 618 160.

Viac info na Facebooku

Pozrite si aj prílohu.