Body Jump – Tabata


Bližšie info o podujatí

Toto podujatie sa koná v termínoch 4 jún 2019 – 27 jún 2019. Najbližšie bude: 20. jún 2019 19:00.


Ako si zlepšiť výkonnosť a fyzičku v krátkom čase, zamakať a spáliť tuky? T A B A T A!
Sledujte aktuálne info na fb Body Jump Bánovce.