Body Jump – Tabata


Bližšie info o podujatí

Toto podujatie sa koná v termínoch 4 jún 2019 – 30 január 2020. Najbližšie bude: 12. december 2019 19:00.

  • Miesto konania: Základná umelecká škola D.Kardoša
  • Patrí do:
  • Najbližšie sa koná:

Ako si zlepšiť výkonnosť a fyzičku v krátkom čase, zamakať a spáliť tuky? T A B A T A!
Sledujte aktuálne info na fb Body Jump Bánovce.