Cestovateľské kino


Bližšie info o podujatí

Toto podujatie sa koná v termínoch 7 december 2018 – 25 január 2019. Najbližšie bude: 4. január 2019 19:00.


KANADA…
Po stopách lososov, indiánov, hovoriacich jazykom Kwak´wala, dobrodruhov zo stomíľového domu a bájneho lietajúceho Falka.

Ďalšia zo série príležitostných cestovateľských piatkov, kedy sa vydáme na cestu okolo sveta prostredníctvom fotografií a zážitkov cestovateľov, turistov, objaviteľov a tulákov.

Viac info na FB Ži:va.
Vstupné 2 EUR.