Cvičenie HIIT


Bližšie info o podujatí

Toto podujatie sa koná v termínoch 8 január 2019 – 25 jún 2019. Najbližšie bude: 30. apríl 2019 18:00.

  • Miesto konania: Mestské kultúrne stredisko (MsKS)
  • Patrí do:
  • Najbližšie sa koná:

Kratší čas a lepšie výsledky? Je to možné, ale nie je to jednoduché. HIIT je pre tých, ktorí sa neboja výzvy!

HIIT je skratka pre vysoko intenzívny intervalový tréning. Spája dva rôzne typy tréningov – vysoko intenzívny tréning a intervalový tréning, ktoré sú extrémne efektívne. Je to forma kardia.

Príď si zacvičiť každý utorok o 18:00 h do MsKS.