Cvičenie seniorov


Bližšie info o podujatí

Toto podujatie sa koná v termínoch 8 január 2019 – 25 jún 2019. Najbližšie bude: 25. jún 2019 10:00.


Pod vedením odbornej rehabilitačnej cvičiteľky Zuzky si nenásilným spôsobom precvičíte celé telo a získate psychickú pohodu.

Klub dôchodcov Bánovce n. B. pozýva každý utorok o 10:00 h. do CVČ.
Klub dôchodcov Dolné Ozorovce pozýva každú stredu do CVČ na cvičenie v 2 skupinách:
13:00 – 14:00 h. – skupina s pohybovým obmedzením
14:00 – 15:30 h. – ostatní

Viac info v CVČ.

Príďte si svojou aktivitou zlepšiť zdravotný stav a nespoliehajte sa, že problémy vyriešia tabletky.