dobrovoľnícky tábor


Bližšie info o podujatí

Toto podujatie sa koná v termínoch 8 júl 2021 – 13 august 2021. Najbližšie bude: 1. august 2021 18:30.

  • Miesto konania: Hrad Uhrovec
  • Patrí do: ,
  • Najbližšie sa koná:

Dobrovoľnícky tábor 2021

hrad Uhrovec

13. august 2021  vek 18+

bližšie informácie a ukazatele:

https://m.facebook.com/events/1524454951225707?acontext=%7B%22source%22%3A%223%22%2C%22action_history%22%3A%22null%22%7D&aref=3