Fitlopty


Bližšie info o podujatí

Toto podujatie sa koná v termínoch 11 september 2017 – 25 jún 2018. Najbližšie bude: 26. marec 2018 09:00.

  • Miesto konania: Materské centrum Anjelikovo
  • Patrí do:
  • Najbližšie sa koná:

Cvičenie pre rodičov s deťmi vo veku od 3 do 8 mesiacov.

Cena kurzu 20 €/10 hodín. Od 15. 5. v ZUŠ Dezidera Kardoša.

Viac info:

https://www.facebook.com/materskecentrum.anjelikovo?fref=ts

http://mcanjelikovo.webnode.sk/co-pripravujeme-/

Pozrite si aj prílohu.