FK Kassandra – Quo vadis. Aida?


Bližšie info o podujatí


FK Kassandra pri MsKS Bánovce a Ži:va

premietajú film

QUO  VADIS.  AIDA?

príď si pozrieť. možno zistíš odpoveď.

21. október 2o21  o  2o.oo h, Ži:va BN

info msksbn