Jar na Pustom hrade


Bližšie info o podujatí


KST Bánovce:
Pustý hrad (známy aj ako Starý Zvolenský hrad), stojaci nad sútokom riek Hron a Slatina, zaberá plochu viac ako štyri hektáre a patrí medzi najrozsiahlejšie hradné zrúcaniny nielen na Slovensku, ale aj v strednej Európe. V 12. storočí tu vybudovali kráľovský hrad, ktorý postupne rozširovali. V čase tureckého nebezpečenstva bola na hrade postavená strážna veža – vartovka. Pri obci Bzovík na juhu stredného Slovenska sa nachádza mohutná protiturecká pevnosť Bzovík. Vznikla prestavbou cisterciánskeho opátstva založeného okolo roku 1130. O niekoľko desaťročí neskôr tu vzniklo premonštrátske prepošstvo, ktoré sa stalo najväčším feudálnym panstvom v Honte.

Trasy: a) Zvolen – pustý hrad – Sedlo veľký vrch – kemping Neresnica (Môťová)

b) pevnosť Bzovík – rozhľadňa Vartovka pri meste Krupina

Viac info: KST Bánovce