Jóga ráno


Bližšie info o podujatí

Toto podujatie sa koná v termínoch 5 október 2017 – 21 december 2017. Najbližšie bude: 21. december 2017 07:30.


Na Dubničke v klubovničke vždy v štvrtok ráno 7:30 – 8:30

Cvičiteľka: Zuzka Kramárová

Je potrebné nahlásiť sa: 0915 575 801

Malá skupinka, individuálny prístup.

3€ poplatok.

Viac info na Facebooku.

Pozrite si aj prílohu.