Jumping


Bližšie info o podujatí

Toto podujatie sa koná v termínoch 29 jún 2020 – 27 január 2021. Najbližšie bude: 13. júl 2020 18:00.

  • Miesto konania: Základná umelecká škola D.Kardoša
  • Patrí do:
  • Najbližšie sa koná:

Jumping je zábavné fitness cvičenie. Rokmi preverený aeróbny program na malých trampolínach. Je určený pre všetky generácie tak, aby vytváral zábavnou formou fyzickú a duševnú rovnováhu. Dynamické aeróbne cvičenie na špecifických trampolínach s madlom sprevádza motivujúca hudba.

Body Jump Bánovce nad Bebravou (vedľa ŠHOKU) ponúka široké spektrum možností formovania postavy. Jumping sa cvičí v priestoroch ZUŠ D. Kardoša.
Sleduj našu fb stránku a dozvieš sa viac!