Knižnica – otvorená pre všetkých


Bližšie info o podujatí


Mestská knižnica Ľ. Štúra Bánovce nad Bebravou

pozýva všetkých čitateľov – špeciálne seniorov,

pri príležitosti Mesiaca úcty k starším

na

Knižnicu otvorenú pre všetkých

so spisovateľkou Barborou Kardošovou a

herečkou Oľgou Belešovou

14. október 2o21  o  11.oo h, v Knižnici Ľ. Štúra Bánovce

info msksbn