Kurz podnikateľských zručností


Bližšie info o podujatí

This event finished on 17 máj 2019


Bezplatný kurz na 5 májových dní od 9:00 do 13:00 pre nepodnikateľov….ktorí ale o vlastnom biznise možno uvažujú.

O ČOM BUDEME HOVORIŤ
Pondelok 13.05.2019 – Názov firmy a budovanie značky

Utorok 14.05.2019 – Business zručnosti

Streda 15.05.2019 – Právne zručnosti

Štvrtok 16.05.2019 – Finančné zručnosti

Piatok 17.05.2019 – Marketingové zručnosti

KONTAKT
Tím Akceleračného programu NPC Trenčín: ap.tn@npc.sk.
Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.
Ukončenie registrácie: 10.05.2019 do 12.00 h

Viac info a kontakty: fb event