Letná škola salsy


Bližšie info o podujatí

Toto podujatie sa koná v termínoch 29 jún 2020 – 31 august 2020. Najbližšie bude: 10. august 2020 18:30.


Otvárame nové kurzy salsy v dvoch úrovniach:

Salsa – začiatočníci – každý pondelok o 19:30
Salsa – mierne pokročilí – každý pondelok o 18:30

Kurz bude prebiehať počas prázdnin v priestoroch Charme Caffe.

Prihlášky správou na salsaBN alebo volajte, píšte 0911 198 800. Tešíme sa na vás!

Pozrite si aj prílohu.