Baby montessori


Bližšie info o podujatí

Toto podujatie sa koná v termínoch 23 september 2019 – 29 jún 2020. Najbližšie bude: 21. október 2019 09:30.

  • Miesto konania: Materské centrum Anjelikovo
  • Patrí do: ,
  • Najbližšie sa koná:

Rôzne zaujímavé aktivity pre deti od 0 do 12 mesiacov

Každý pondelok od 9:30 do 10:30.

Viac info: FB MC Anjelikovo