Baby montessori


Bližšie info o podujatí

Toto podujatie sa koná v termínoch 6 december 2017 – 27 jún 2018. Najbližšie bude: 21. marec 2018 09:30.

  • Miesto konania: Materské centrum Anjelikovo
  • Patrí do: ,
  • Najbližšie sa koná:

Novinka pre všetky deti do 18 mesiacov

Každú stredu od 9:30 do 10:30

Viac info:

https://www.facebook.com/materskecentrum.anjelikovo?fref=ts