Montessori dielničky


Bližšie info o podujatí

Toto podujatie sa koná v termínoch 7 september 2017 – 28 jún 2018. Najbližšie bude: 31. máj 2018 09:30.


S láskou a rešpektom pripravené prostredie s množstvom zaujímavých aktivít pre rôzne senzitívne obdobia. Pre deti od 0 do 6 rokov.

Viac info:

https://www.facebook.com/materskecentrum.anjelikovo?fref=ts