Montessori dielničky


Bližšie info o podujatí

Toto podujatie sa koná v termínoch 7 september 2017 – 28 jún 2018. Najbližšie bude: 22. marec 2018 09:30.

  • Miesto konania: Materské centrum Anjelikovo
  • Patrí do: ,
  • Najbližšie sa koná:

S láskou a rešpektom pripravené prostredie s množstvom zaujímavých aktivít pre rôzne senzitívne obdobia. Pre deti od 0 do 6 rokov.

Viac info:

https://www.facebook.com/materskecentrum.anjelikovo?fref=ts