Montessori dielničky


Bližšie info o podujatí

Toto podujatie sa koná v termínoch 7 november 2018 – 26 jún 2019. Najbližšie bude: 30. január 2019 09:30.

  • Miesto konania: Materské centrum Anjelikovo
  • Patrí do: ,
  • Najbližšie sa koná:

S láskou a rešpektom pripravené prostredie s množstvom zaujímavých aktivít pre rôzne senzitívne obdobia. Tematicky upravené pre deti rôznych vekových kategórií od 0 do 6 rokov.

Viac info:

FB Materské centrum Anjelikovo