Nacvik folklórneho súboru BEBRAN


Bližšie info o podujatí

This event finished on 27 jún 2019


Folklórny súbor BEBRAN pozýva všetkých záujemcov o tanec, spev a muziku.

Príďte medzi nás zabaviť sa, zatancovať si, zahrať si a rozšírte tak rady folkloristov v Bánovciach.

Nácviky sú pravidelné vždy v pondelok a vo štvrtok v čase od 18,00hod. do 20,00hod. v budove Základnej umeleckej školy D.Kardoša na sídlisku Dubnička.

Nácviky sú bezplatné. Členom súboru sa môže stať každý, kto má záujem o tanec, hudbu, spev alebo remeslo.

Viac info a kontakty na FB Bebran.

Tešíme sa na Vás.

 

 

 

 

 

 

Pozrite si aj prílohu.