Nacvik folklórneho súboru Bebran


Bližšie info o podujatí

Toto podujatie sa koná v termínoch 5 október 2020 – 28 jún 2021. Najbližšie bude: 22. október 2020 18:00.

  • Miesto konania: Základná umelecká škola D.Kardoša
  • Patrí do:
  • Najbližšie sa koná:

Folklórny súbor BEBRAN pozýva všetkých záujemcov o tanec, spev a muziku.

Príďte medzi nás zabaviť sa, zatancovať si, zahrať si a rozšírte tak rady folkloristov v Bánovciach.

Nácviky sú pravidelné vždy v pondelok a vo štvrtok v čase od 18,00hod. do 20,00hod. v budove Základnej umeleckej školy D.Kardoša na sídlisku Dubnička.

Nácviky sú bezplatné. Členom súboru sa môže stať každý, kto má záujem o tanec, hudbu, spev alebo remeslo.

Viac info a kontakty na FB Bebran.

Tešíme sa na Vás.

 

 

 

 

 

 

Pozrite si aj prílohu.