Plavba po Baťovom kanáli


Bližšie info o podujatí


Program:
Návšteva múzea cestovateľov Zigmunda a Hanzelku v Zlíne, plavba po Baťovom kanáli, návšteva mesta Skalica.

Odchod: 16. 6. 2019 o 7:30 h z autobusovej stanice SAD

Prihlasovanie: CVČ alebo 038/760 2454
Info: KST Bánovce