Pozorovanie pre verejnosť


Bližšie info o podujatí

This event finished on 11 január 2019


100 hodín astronómie

Keďže rok 2019 je vyhlásený rokom periodickej tabuľky prvkov a 100. výročia Medzinárodnej astronomickej únie, Sekretariát Medzinárodnej astronomickej únie spustil ako svoju úvodnú akciu práve vyššie spomínanú celosvetovú udalosť. Pri tejto príležitosti sme sa zapojili s možnosťou verejných pozorovaní.

Streda 9. 1. 2019  v čase 18:00 – 22:00 h.

Piatok 11. 1. 2019 v čase 18:00 – 22:00 h.