Ranný tréning


Bližšie info o podujatí

Toto podujatie sa koná v termínoch 20 máj 2019 – 31 január 2020. Najbližšie bude: 24. január 2020 07:00.

  • Miesto konania: Crossgym
  • Patrí do:
  • Najbližšie sa koná:

Crossgym Brutus Bánovce ťa pozýva na ranný tréning o 7:00 a 8:00.

Viac info na Facebooku.