Silový tréning


Bližšie info o podujatí

Toto podujatie sa koná v termínoch 21 máj 2019 – 30 január 2020. Najbližšie bude: 23. január 2020 17:00.

  • Miesto konania: Crossgym
  • Patrí do:
  • Najbližšie sa koná:

Na silovom tréningu cvičíme a učíme sa techniku cvikov, ktoré rozvíjajú silu – drep, tlak, mŕtvy ťah, prvky vzpierania, výťahy, práca s vlastnou váhou …     

UT a ŠT  o 17:00
UT a ŠT o 18:10 (začiatočníci)

Viac info na Facebooku Crossgym.