Tanečno pohybový krúžok Cvičme v rytme


Bližšie info o podujatí

Toto podujatie sa koná v termínoch 10 január 2018 – 28 marec 2018. Najbližšie bude: 21. marec 2018 09:30.


Kurz prebieha na ZŠ Gorazdova na sídlisku Dubnička v zadných prerobených priestoroch občianskeho združenia ŠHOK.

Okrem tanca sa budeme venovať základným prvkom jógy, rovnovážnym cvičeniam, cvikom na hrubú a jemnú motoriku a prekonávaniu rôznych zaujímavých prekážok 🙂

Viac info: telefonicky> 0948 512 502, emailom> mcanjelikovo@zoznam.sk, alebo správou na facebooku.

Vstupné 3€

Ďalšie info na Facebooku.