Team workout


Bližšie info o podujatí

Toto podujatie sa koná v termínoch 24 máj 2019 – 27 september 2019. Najbližšie bude: 21. jún 2019 18:30.

  • Miesto konania: Crossgym
  • Patrí do:
  • Najbližšie sa koná:

Crossgym Bánovce ťa pozýva na tréning Team workout, kde vytvoríme skupinky po 2-4 ľudoch a cvičíme v teamoch. Uži si cvičenie, zábavu i trošku súťaživosti.

Viac info na Facebooku CrossGym.