Tradičný bánovský jarmok


Bližšie info o podujatí


Pozývame vás na Tradičný Bánovský jarmok s ľudovými remeslami a ako to už na jeseň býva – aj s burčiakom. Stretneme sa spolu v piatok 12. októbra a v sobotu 13. októbra na Námestí Ľ. Štúra a v priľahlých uliciach v Bánovciach nad Bebravou.

piatok 12. 10.

14:00 – 16:00 detské talenty z nášho mesta
16:00 – 17:00 Kramářske písně v podaní rodiny Nemravovcov z Uherského Hradišťa
17:00 – 19:00 The Whisky

sobota 13. 10.

10:00 – 11:00 Divadlo z klobúka: O snehuliakovi a mrkve
11:00 – 11:30 FS Drienovec

Pozrite si aj prílohu.