Tu žijem


Bližšie info o podujatí


Mesto Bánovce, MsKS, CVČ a ZUŠ D. Kardoša

 pri príležitosti osláv 79o. výročia prvej písomnej zmienky o meste Bánovce

poriadajú a pozývajú na festival

Tu žijem!

24. jún od 16.oo h, mestský park, Bánovce nad Bebravou

info msks