VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ PETZVALOVHO MAPOVÉHO OKRUHU FOTOKLUBOV 2018


Bližšie info o podujatí

This event finished on 15 november 2018


Fotoklub Rokoš je súčasťou kultúrno – spoločenského života v Bánovciach už viac ako 20 rokov. Tvoria ho priaznivci fotografie, ktorých tvorba mnohokrát dosahuje profesionálnu úroveň. Fotoklub Rokoš i jednotliví členovia sa aktívne zúčastňujú rôznych slovenských a medzinárodných súťaží, kde získali niekoľko ocenení a čestných uznaní.
Jednou z celoslovenských súťaží je aj Petzvalov mapový okruh fotoklubov. PMOF prebieha celý rok a tohtoročná súťaž vyvrcholila spoločným vyhodnotením v našom meste. Súčasťou vyhodnotenia je výstava fotografií všetkých fotoklubov zapojených do súťaže, ktorú možete navštíviť v pracovných dňoch od 8:00 do 16:00 v Mestskom kultúrnom stredisku až do 15. novembra 2018.

Pozrite si aj prílohu.