Zapálenie adventnej sviece


Bližšie info o podujatí

Toto podujatie sa koná v termínoch 1 december 2018 – 22 december 2018. Najbližšie bude: 15. december 2018 19:00.


S blížiacim sa obdobím adventu a v duchovnej príprave na sviatky Vianoc si môžu obyvatelia Bánoviec opäť vychutnať spoločné stretnutia pri slávnostnom zapaľovaní adventných sviečok na námestí. Adventný veniec bude tak ako minulý rok osadený na fontáne za Kostolom Najsvätejšej trojice.

Sviečky sa budú zapaľovať vždy v predvečer adventnej nedele o 19:00 hod.

1. 12. – primátor Marián Chovanec s katolíckym farárom Stanislavom Garajom, vystúpi Spoločenstvo AVE

8. 12. – farár apoštolskej cirkvi Rastislav Vimpeľ, Farský mládežnícky spevokol

15. 12. – evanjelická farárka Renáta Madzinová, Učiteľský spevokol ZUŠ DK

22. 12. – katolícky farár Stanislav Garaj, FS Drienovec

 

Pozrite si aj prílohu.