Zumba s Luciou


Bližšie info o podujatí

Toto podujatie sa koná v termínoch 1 február 2022 – 29 december 2022. Najbližšie bude: 4. október 2022 18:00.

  • Miesto konania: Mestské kultúrne stredisko (MsKS)
  • Patrí do: ,
  • Najbližšie sa koná:

voľnočasové aktivity v MsKS

ZUMBA  s  Luciou

príďte si zatancovať a zároveň cvičiť s obľúbenou zumbou

Každý utorok a štvrtok

utorky  a  štvrtky  o  18.oo  h,  MsKS Bánovce /sídlisko Sever/