Zumba s Luciou


Bližšie info o podujatí

Toto podujatie sa koná v termínoch 7 január 2019 – 30 december 2019. Najbližšie bude: 17. júl 2019 18:00.

  • Miesto konania: Mestské kultúrne stredisko (MsKS)
  • Patrí do:
  • Najbližšie sa koná:

Príď si zacvičiť Zumbu do MsKS – každý pondelok a stredu o 18:00 h.

Pozrite si aj prílohu.